Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Wykład „Kłopoty z polszczyzną w XXI wieku – stare i nowe”

Archiwum wydarzeń, Inne, Archiwum wydarzeń

©Beata Duda
©Beata Duda

Instytut Polski w Tokio i NPO Forum Polska zapraszają na wykład prof. Magdaleny Pastuch z Uniwersytetu Śląskiego „Kłopoty z polszczyzną w XXI wieku – stare i nowe”.

25 maja (czw.) 2017 r. godz. 18:00-20:00 w Ambasadzie RP w Tokio.

  • Wykład odbędzie się w języku polskim.
  • Wstęp wolny – osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 20 maja br. na adres: info@forumpoland.org

Magdalena Pastuchowa

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Uniwersytetu Śląskiego. Prof. M. Pastuch interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jego przejawach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i stylistykę historyczną. Prowadzi badania nad leksyką historyczną, kształtowaniem się i zmiennością pojęć oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczyźnie. Istotnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez prof. M. Pastuch jest glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców. W latach 1998 -2003 wykładała język polski na Uniwersytecie w Turynie. W roku akademickim 2011/2012 pracowała jako visiting professor na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych Hankuk w Seulu.

Książki i artykuły prof. M. Pastuch (wybrane w związku z tematem wykładu): Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, 2008. Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie, 2000. Czy tylko „męskie sprawy”? – dawny i współczesny wizerunek majsterkowicza, 2016. Stare czy nowe? O mechanizmach gry słowotwórczej na przykładzie internetowych memów i forów dyskusyjnych, 2016. Polskie deminutywa o genezie werbalnej, 2015. Stałość a zmienność. Tradycja i moda w języku, 2015. Emancypowanie się słów. Nauczanie słownictwa a procesy leksykalizacyjne, 2015. Coraz więcej „trudnych małych wyrazów”. Budowanie metatekstu w najnowszej polszczyźnie, 2015. Współczesne zmiany rekcji czasowników jako przejaw stałej tendencji w dziejach polszczyzny (na przykładzie dopełniacza i biernika), 2014. Pragmatyczna hiperkorekcja, czyli o „przesadnej poprawności językowej”, 2013. Etykieta językowa w korespondencji elektronicznej jako problem glottodydaktyczny, 2012.

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*