Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Łódź kandydatem na organizatora EXPO 2022

Archiwum wydarzeń, Inne

expo-hp


Fot. Mariusz Cieszewski – www.polska.pl

W dniu 15 czerwca 2016 r. Rząd RP złożył w Międzynarodowym Biurze Wystaw (BIE) w Paryżu list notyfikujący, otwierając w ten sposób proces aplikacji o organizację EXPO International 2022. Złożenia listu dokonał podczas Zgromadzenia Generalnego BIE Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński wraz z Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską. Jako temat wiodący Expo 2022 prof. Gliński zaproponował kompleksową rewitalizację terenów miejskich; ideę którą odzwierciedla hasło "City Re:Invented". W dniach 22-23 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego BIE w Paryżu, podczas którego została zaprezentowana kandydatura Polski i Łodzi do organizacji EXPO 2022.

Rewitalizacja po łódzku

Łódź jest liderem rewitalizacji, stanowi jeden z największych obszarów rewitalizacyjnych w Europie. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce Łódź przyjęła w 2004 roku Lokalny Plan Rewitalizacji. Od tego czasu miasto prowadzi intensywne prace nad ratowaniem zabytkowej zabudowy wielkomiejskiej, rewitalizacją obszarów poprzemysłowych oraz tworzeniem dostępnych, bezpiecznych i atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów przestrzeni publicznych. Rewitalizacja obszarów postindustrialnych oraz dalszy rozwój miasta „do wewnątrz” stanowią priorytety rozwoju Łodzi, zgodnie ze „Strategią przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”. Dzięki m.in. środkom unijnym centrum Łodzi czeka proces rewitalizacji obszarowej. Głównym celem rewitalizacji obszarowej jest przekształcenie obszaru Strefy Wielkomiejskiej Łodzi do końca 2022 roku w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, twórczej oraz spędzania wolnego czasu. Odnowa śródmieścia nie będzie polegała tylko na remontowaniu kamienic, ulic czy przestrzeni publicznej.

Rewitalizacja po łódzku to przede wszystkim kompleksowe działania społeczne, dzięki którym miasto będzie wspierać mieszkańców w lokalnej aktywności i w rozwiazywaniu problemów. Zintegrowany proces rewitalizacji w Łodzi prowadzony jest w dialogu z lokalną społecznością. Na obszarach rewitalizowanych realizowanych będzie 20 projektów – powstaną m.in. centra obywatelskie, centrum wsparcia aktywności zawodowej kobiet, nowe świetlice środowiskowe, domy dziecka, innowacyjne programy mieszkaniowe, uruchomiony zostanie wieloletni program edukacyjny szkołach.

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*