Wydarzenia / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Polonijna Szkoła Sobotnia oraz Klub Malucha przy Stowarzyszeniu Polonijnym „RAZEM”

未分類

Polonijna Szkoła Sobotnia i Klub Malucha zarejestrowana jest na portalu edukacyjnym Polska Szkoła prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Nasza szkoła kształci dzieci i młodzież z języka polskiego zgodnie z podstawą programową opublikowaną w Dzienniku Ustaw poz. 59 z dnia 11 stycznia 2017- prawo oświatowe oraz Dziennik Ustaw 24 lutego 2017 poz. 356 – podstawa programowa. Podręczniki wykorzystywane podczas zajęć są również polecane przez MEN.

Program danej klasy realizujemy w rok.

Od września tego roku w Klubie Malucha stworzyliśmy grupę, w której dzieci mogą uczyć się języka polskiego jako drugiego.

 

Obecnie uczniowie podzieleni są na pięć grup:

1.   Klub Malucha – grupa język polski / język obcy (4-8 lat)

2. Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa młodsza (1 klasa szkoły podstawowej)

3. Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa średnia (2 i 3 klasa szkoły podstawowej)

4. Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa starsza (4 i 5 klasa szkoły podstawowej)

5. Polonijna Szkoła Sobotnia – grupa młodzież (6 klasa szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

Dodatkowo w szkole organizowane są uroczystości i spotkania związane z historią Polski i tradycjami polskimi.

Zajęcia odbywają się w soboty (2-3 razy w miesiącu) w sali przy kościele św. Franciszka w Roppongi (Franciscan Chapel Center, 4-2-37 Roppongi, Minato-ku,Tokyo 106-0032).

Stowarzyszenie Polonijne RAZEM zostało zawiązane w październiku 2012 przez grupę aktywnych rodziców polonijnych i obywateli polskich czasowo przebywających w Japonii .

Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskiej w środowisku polonijnym w Japonii, integracja polsko-japońska oraz promowanie pozytywnego wizerunku Polski w społeczeństwie lokalnym.

Rodzice zainteresowani kształceniem i rozwijaniem języka polskiego swoich dzieci oraz integracją z rówieśnikami proszeni są o kontakt e-mailowy:

razemwjaponii@gmail.com

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Polonijnym RAZEM jak i Polonijnej Szkole Sobotniej i Klubie Malucha można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.facebook.com/razemwjaponii

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*