Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Konkurs Krasomówczy dla Japończyków 2018

Archiwum wydarzeń, Inne


27 stycznia (sobota) 2018 r. godz. 10:00  (wejście od godz. 9:30)
Miejsce: Ambasada RP w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokio.

Regulamin konkursu

1. Uczestnikiem może być każdy obywatel Japonii, który w sumie przebywał w Polsce nie dłużej niż 1 rok.

2. Wystąpienie uczestnika konkursu składa się z ok. 3-minutowej wypowiedzi (na dowolny temat), która musi być wygłoszona z pamięci oraz odpowiedzi na pytania komisji konkursowej. Prosimy o przesłanie streszczenia (ok. 70 słów) i tytułu wystąpienia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

3. Ocena komisji obejmuje dwa wyżej wymienione elementy w pkt 2.

4. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o wypełnienie załączonego formularza uczestnictwa i przesłanie na adres e-mailowy: tokio@instytutpolski.org do dnia 15 stycznia 2018 r. Możliwość udziału w konkursie zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

*Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku w związku z realizacją konkursu krasomówczego dla Japończyków, w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres, nr. tel. stacjonarnego i tel. komórkowego, adres mailowy, miejsce nauki lub pracy oraz ile razy i jak długo w sumie był/a w Polsce, czy brał/a udział już w konkursie (kiedy i z jakim rezultatem) i jak długo uczy się jęz. polskiego. W przypadku zajęcia przez uczestnika I, II lub III miejsca w konkursie dane osobowe zwycięzców w zakresie: imię, nazwisko, nazwa miasta lub nazwa szkoły zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz FB Instytutu.

Formularz uczestnictwa

Nagrody

1. I nagroda – bilet lotniczy PLL LOT z Japonii do Polski w obie strony (w klasie ekonomicznej) ufundowany przez Instytut Polski w Tokio, w celu wzięcia udziału w Letniej szkole języka i kultury polskiej na jednym z polskich uniwersytetów oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) RP na udział w ww. Letniej szkole.

2. II i III nagroda – stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na udział w ww. Letniej szkole języka i kultury polskiej.

3. Stypendia MNiSW dla laureatów miejsc I, II i III obejmują zajęcia merytoryczne i zakwaterowanie. Nie obejmują ubezpieczenia na czas pobytu za granicą, którego koszt laureaci pokrywają we własnym zakresie.

4. W przypadku zajęcia miejsca od I do III w konkursie przez osobę, która nie może skorzystać z ww. nagród, Instytut Polski w Tokio może przekazać nagrody innemu uczestnikowi konkursu.

5. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody w postaci książek i publikacji na temat polskiej kultury.

 

* Uczestników konkursu oraz widzów prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem.

* W czasie przerwy zostanie podany poczęstunek.

* Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w charakterze widzów prosimy o przesłanie e-mailem na adres mailowy tokio@instytutpolski.org swojego imienia i nazwiska i nr telefonu na załączonym formularzu (dla widzów) do dnia 15 stycznia 2018 r. Możliwość udziału w konkursie zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

* Dane osobowe widzów konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, w zakresie: adresu mailowego, imienia i nazwiska oraz nr telefonu.

Formularz (dla widzów)

Zapraszamy!

 

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*