Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

TEATR KANA spektakl “LAILONIA” oraz pokazy filmów animowanych

Archiwum wydarzeń, Teatr i taniec


Spektakl „L a i l o n i a " uznawany jest za jedną z najbardziej zaskakuących i obiecujących teatralnych adaptacji twórczości Leszka Kołakowskiego. Oparty na grze zespołowej i zrytmizowanej strukturze, otwiera pole do improwizacji aktorskiej. Budowany nowoczesnym, oszczędnym językiem, bierze w teatralny cudzysłów kreowaną na scenie rzeczywistość stając się jednocześnie bardzo osobistą wypowiedziią aktorską na temat własnych lęków, śmieszności i fobii.

„C z t e r n a ś c i e b a j e k z K r ó l e s t w a L a i l o n i i L e s z k a K o ł a k o w s k i e g o" – to cykl filmów animowanych, zrealizowany w różnych technikach animacji przez Macieja Wojtyszkę, Jacka Adamczaka, Jacka Kasprzyckiego, Krzysztofa Kiwerskiego, Hieronima Neumanna, Marka Serafińskiego, Piotra Muszalskiego, Pawła Walickiego, Łukasza Słuszkiewicza, Zbigniewa Koteckiego, Tamarę Sorbian oraz Marka Luzara. Pomysłodawcą adaptacji i autorem scenariuszy jest Jan Zamojski. Autorem czołówki cyklu jest Piotr Dumała. Producentem jest Poznańskie Studio Animacji. Filmy były prezentowane na ponad 70. festiwalach krajowych i zagranicznych oraz zdobyły 31 nagród.

L e s z e k K o ł a k o w s k i (1927-2009) – jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, publicysta, prozaik, autor satyr i bajek filozoficznych, ważna postać polskiego i światowego życia publicznego. Pod koniec lat 60-tych profesor Kołakowski został zmuszony do emigracji. Jego słynny esej "Tezy o nadziei i beznadziejności", opublikowany w paryskiej "Kulturze" w 1971 roku, stał się intelektualnym fundamentem dla antykomunistycznej opozycji. W 2003 otrzymał nagrodę Biblioteki Kongresu USA im. Johna Klugego zwaną Noblem Nauk Humanistycznych. Pracował na McGill University w Kanadzie (1968), później wykładał na University of California w Berkeley (1969), a od 1970 roku do emerytury rozwijał działalność naukową i nauczycielską w oxfordzkim All Souls College. Zajmował się głównie historią filozofii, zwłaszcza XVII wieku, w tym doktryną liberalizmu.

Teatr X http://www.theaterx.jp/11/111125-111127p.php

25-27 listopada 2011r. Prezentacja spektaklu „Lailonia" oraz filmów animowanych, spotkanie z Janem Zamojskim – dyskusja z widzami.

Kagurazaka die platze http://www.geocities.jp/kagurara2000/map.html

28-29 listopada 20011r. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Kana.

30 listopada 2011r. Prezentacja działalności Ośrodka Teatralnego Kana (w tym materiały audiowizualne), akcja performatywna "Jak szukaliśmy Lailonii, czyli o prawie do wątpliwości", prezentacja filmów animowanych, spotkanie z Janem Zamojskim.

http://www.kana.art.pl/

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*