Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Debiutowy recital Marii Magdaleny Kaczor

Archiwum wydarzeń, Muzyka


Sapporo Concert Hall Kitara

6 października 2012r godz. 14.00

 

Program:

A.P.F.Boely: Fantaisie et fuge si bemol majeur

C.Frank: Fantasie en la majeur, Trois Pieces

N. de Grigny: Ave maris stella, Hymne

J-A Guilain: Tierce en taille, Suite de deuxieme ton

B.Foccroulle: Toccata

Ch.Tournemire: Choral Improvisation sur "Victimae Paschali Laudes"

J.S.Bach: Toccata, Adagio und Fuge BWV564

M.Surzynski:Chant triste op.36d

F.Liszt: Fantasie und Fuge uber den Choral'Ad nos, ad salutarem undam

 

http://www.kitara-sapporo.or.jp/

Maria Magdalena Kaczor

Maria-Magdalena Kaczor urodziła się w 1980 roku w Kościanie. Swoją muzyczną podróż rozpoczęła w wieku 7 lat w rodzinnym mieście, uczęszczając kolejno do Państwowego Ogniska Muzycznego, później Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu do klasy prof. Hanny Morawskiej-Bernackiej.
Od 1995 roku kontynuowała naukę w Państwowym Liceum Muzycznym im. M. Karłowicza w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Aleksandry Utrecht. Szkołę tę ukończyła w 1999 roku uzyskując tytuł zawodowy muzyk instrumentalista w zakresie gry na fortepianie. W ośrodku tym doskonaliła również swoje umiejętności w zakresie dyrygentury chóralnej i symfonicznej (klasa prof. Przemysława Pałki), gry na organach (klasa prof. Elżbiety Karolak), improwizacji fortepianowej oraz metodyki nauczania gry na fortepianie zakończonej praktykami oraz egzaminem.
W październiku 1999 roku rozpoczęła studia dzienne na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (specjalność fortepian), które ukończyła w 2004 roku, uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie gry na fortepianie. Praca magisterska pt. „Twórczość kompozytorów poznańskich XX wieku”, którą obroniła, otrzymała ocenę bardzo dobrą. Podczas studiów ukończyła także dwuletnie studium pedagogiczne, odbywając praktyki w poznańskich szkołach muzycznych I i II stopnia.
Uczestnicząc w kursie interpretacji muzyki organowej, który odbył się w ramach wyjazdu studenckiego do Paryża, otrzymała propozycję podjęcia studiów w stolicy Francji i kształcenia się pod kierunkiem wybitnych specjalistów w zakresie gry organowej. Po pomyślnym zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych rozpoczęła trzyletnią naukę w klasie Françoise Dornier w Conservatoire Gabriel Fauré w Paryżu, uwieńczoną złożeniem państwowego egzaminu DEM (Diplome Etudes Musicales) w czerwcu 2008 roku.
We wrześniu 2008 roku została przyjęta z najwyższą notą do prestiżowej uczelni francuskiej Conservatoire National Supèrieur de Musique et Danse de Lyon (CNSMD) do klasy profesorów François Espinasse i Liesbeth Schlumberger.
W roku akademickim 2011/2012 studiowała równolegle w niemieckiej Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie profesorów Pietera van Dijka i Wolfganga Zerera. Wyjazd na studia do Niemiec odbył się w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów Sokrates–Erasmus.
W czerwcu 2012 złożyła dyplom wieńczący studia magisterskie w zakresie gry na organach z najwyższą notą «mention très bien».
Maria Magdalena Kaczor jest laureatką prywatnego stupendium artystycznego Andrzeja Batora, Stypendium Rządu Francuskiego w 2007 r., Stypendium Starosty Kościańskiego za wybitne osiągnięcia artystyczne w 2008 r., Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2010 r., dwukrotnie Stypendium Artystycznego Regionu Rhône-Alpes we Francji (2010, 2011) oraz Stypendium Artystycznego przyznawanego przez Bank «Société Générale» we Francji (2011).
Finalistka konkursu uczelnianego «Primus Inter Pares» w Poznaniu (2003) oraz finalistka Międzynarodowego Konkursu Organowego im. André Marchala w Biarritz we Francji (2007), gdzie otrzymała wyróżnienie. We wrześniu 2011 roku otrzymała II nagrodę (I nagrody nie przyznano) na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Hermanna Schroedera w Trewirze (Niemcy).
Maria Magdalena Kaczor przez cały okres kształcenia podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych warsztatach. Uczestniczyła m. in. w fortepianowych kursach mistrzowskich : «Klasyczna muzyka brazylijska» prowadzonym przez Iarę Behs oraz «Muzyka Fryderyka Chopina» pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego, a także w mistrzowskich kursach organowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, prowadzonych przez takich profesorów, jak: Marek Toporowski, Christopher Stembridge, Martin Haselböck, Julian Gembalski, Martin Sander, Lothar Knappe, Olivier Latry, Marcin Szelest, Eric Lebrun, Philippe Lefebvre, Michel Bouvard, Jos van der Kooy czy Christophe Mantoux.
Od 2003 do 2008 roku we współpracy z burmistrzem miasta Kościana organizowała «Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej» w zabytkowym kościele farnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej.
Od 1998 roku uczestniczy w charytatywnych koncertach organowych na rzecz zabytkowych organów Friedricha Ladegasta w bazylice mniejszej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i św. Marii Magdaleny (łącznie dała ponad 150 koncertów).
Brała czynny udział w licznych festiwalach w Polsce, m. in. Festiwalu Muzyki Arvo Parta, Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie, Gnieźnie, Sejnach, Bydgoszczy, Poznaniu, a także zagranicą – we Francji w Międzynarodowym Festiwalu Organowym w Chartres oraz z koncertami w Paryżu, Lescar, Lyonie i Montbeliard, we Włoszech w Sienie i Grottamare oraz na Litwie w Onykszcie.
 

http://www.mariamagdalenakaczor.eu/i

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*