Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Wykłady o Witoldzie Lutosławskim

Archiwum wydarzeń, Muzyka


15-21.10.2013

100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego
Wykady profesora Zbigniewa Skowrona

1)  15 października 2013 (wt.) godz. 19:00
Miejsce: Sala Stulecia Sapporo Otani University
wstęp:1,500 JPY

„Chopin i Lutosławski – Polska szkoła muzyki”
Wykłady Prof. Zbigniewa Skowrona i koncert z okazji stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

Cz. I „Wokół Korespondencji Fryderyka Chopina 1816-1831”
Z Profesorem Zbigniewem Skowronem rozmawia prof. Hiroshi Miura.
(Po polsku z tłumaczeniem.)

Cz. II „Mistrzowstwo muzyki Witolda Lutosławskiego”.

szczegóły: http://hokkaido-poland.com/Chopin-Lutoslawski2013%28MAC%29.pdf

2) 18 października 2013 r. (pt.) godz. 17:30 – 19:00
Miejsce: Tokyo College of Music Budynek A 2 piętro sala 200 (Ikebukuro)
"Tradycja i nowoczesność w muzyce Witolda Lutosławskiego"
(Po angielsku z tłumaczeniem)

3) 19 października 2013 (sob.) godz.16:00 – 18:00
Miejsce: Państwowy Uniwersytet w Osace, kampus Toyonaka
"Tradycja i nowoczesność w muzyce Witolda Lutosławskiego"
(Po angielsku bez tłumaczenia)
 
Wejście od stacji Ishibashi (linia Hankyu 15 min.) lub stacji Shibohara (Osaka monorail 10 min.)
szczegóły: http://www.maroon.dti.ne.jp/imdk/msj_west/#SPC

4) 21 października 2013 r. (pon.) godz. 14:40 – 16:10
Miejsce: Kunitachi College of Music

"Tradycja i nowoczesność w muzyce Witolda Lutosławskiego"
(Po angielsku bez tłumaczenia)
Miejsce: Kunitachi College of Music
http://www.kunitachi.ac.jp/en/introduction/index.html

 

Zbigniew Skowron
Tradition and modernity in the music of Witold Lutosławski

Streszczenie
Twórczość Witolda Lutosławskiego, określanego podobnie jak Igor Strawiński i Bela Bartók mianem klasyka muzyki XX wieku stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład połączenia elementów tradycji i nowoczesności w języku dźwiękowym, który zachowuje wybitnie indywidualny kształt i charakter, rozpoznawalny już przy pierwszym kontakcie słuchowym z jego utworami. Związki Lutosławskiego z tradycją, przez którą rozumiem szeroko pojęte dziedzictwo klasyczno-romantyczne, układają się w pewien ciąg, u którego początków należałoby wskazać edukację kompozytorską w warszawskim Konserwatorium pod kierunkiem Witolda Maliszewskiego spadkobiercy tradycji późnoromantycznej spod znaku Rimskiego-Korsakowa. W momencie twórczego startu, pod koniec lat 30. XX wieku, Lutosławski wpisuje się w nurt neoklasyczny, w którym interakcje z muzyczną tradycją stały się jednym z podstawowych założeń. Sprzyjająca sytuacja polityczno-kulturalna w Polsce po roku 1956, kończąca bezpowrotnie dominację doktryny socrealizmu w sztuce, umożliwiła Lutosławskiemu pełne rozwinięcie własnej koncepcji muzyki, w której tradycja i nowoczesność weszły w szereg interakcji. W moim wykładzie skupię się na podstawowych nowoczesnych założeniach Lutosławskiego w zakresie organizacji wysokości dźwięku i czasu, a także na jego koncepcji „akcji” dźwiękowej, formy dwudzielnej i techniki łańcuchowej. W opisie jego harmoniki dwunastotonowej, aleatoryzmu kontrolowanego i rozwiązań formalnych na przykładach wybranych utworów przedstawię: po pierwsze kreacyjne podejście Lutosławskiego do tradycyjnych elementów dzieła muzycznego, po drugie poddanie pomysłów zaczerpniętych z nurtów awangardowych racjonalnej kontroli, po trzecie znaczenie oryginalnej wizji dramaturgii muzycznej w procesie percepcji jego muzyki.

 

 

Muzykolog, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W centrum jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia nowożytnej refleksji o muzyce, teoretyczno-estetyczne aspekty muzyki II połowy XX wieku, twórczość i myśl muzyczna Witolda Lutosławskiego oraz epistolografia i biografistyka chopinowska. Efektem jego pobytu stypendialnego w USA (Univerity of Pennsylvania, Filadelfia) jest książka Nowa muzyka amerykańska. W Paryżu, Londynie i Poitiers wygłosił cykle wykładów poświęconych nowej muzyce polskiej i amerykańskiej. Jego książka Myśl muzyczna Jeana-Jacques'a Rousseau wypełniła lukę w naszej wiedzy o kulturze umysłowej 18 wieku.
Jako stypendysta Fundacji Paula Sachera w Bazylei Zbigniew Skowron prowadził badania nad spuścizną Witolda Lutosławskiego, przygotowując do wydania m. in. jego Zapiski. Opublikował zbiór jego rozproszonych tekstów o muzyce Witold Lutosławski: O muzyce. Pisma i wypowiedzi, pod jego redakcją ukazały się poświęcone kompozytorowi zbiory prac różnych autorów: Lutoslawski Studies. Estetyka i styl twórczości Witolda Lutosławskiego.
„Żeby zrozumieć muzykę Lutosławskiego, trzeba poznać jego główne idee, główne założenia jego techniki kompozytorskiej”, zachęcał Zbigniew Skowron słuchaczy Polskiego Radia, „To jest tak jak z nauką języka obcego. Trzeba oswoić się z nowym środowiskiem dźwiękowym, które stworzył Lutosławski. Nie jest to na pewno rzeczą łatwą, ale kiedy już się przywyknie, to jest tak, jakbyśmy oddychali inną atmosferą.”
W roku 2005 Zbigniew Skowron został uhonorowany medalem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego i wybrany na przewodniczącego kapituły tego medalu, a 24 stycznia 2013 roku został odznaczony medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

 

 


 

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*