Archiwum wydarzeń / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Janowi Długoszowi – ojcu polskiej historiografii poświęcony jest rok 2015 w Polsce.

Archiwum wydarzeń, Inne


© Polona.pl

Janowi Długoszowi – ojcu polskiej historiografii i heraldyki oraz autorowi największej polskiej kroniki historycznej średniowiecza – poświęcony jest rok 2015 w Polsce.
"Jan Długosz uważał historię za 'mistrzynię życia', która 'naucza cnoty i drogę do niej wskazuje'" – zaznaczyli posłowie w uzasadnieniu uchwały, która nadaje Janowi Długoszowi status patrona 2015 r. w 600. rocznicę jego urodzin. Duchowny, historyk i dyplomata przyszedł na świat pierwszego grudnia 1415 r. W 1440 r. uczestniczył w wyprawie wprowadzającej na tron węgierski Władysława Warneńczyka. Odbył wiele wypraw dyplomatycznych, m.in. do Wiednia, Rzymu i Palestyny, i wychowywał synów króla Kazimierza Jagiellończyka.
Nazywany jest ojcem polskiej historiografii i heraldyki. Napisał "Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae", po polsku: "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego", obejmujące historię Polski od czasów najdawniejszych do 1480 r., w którym zmarł 19 maja w Krakowie. – To jedno z największych dzieł hagiograficznych XV w. – mówi Polska.pl prof. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, jeden z redaktorów opracowywanego przez ponad 50 lat krytycznego wydania "Roczników…" w języku polskim i łacińskim.
Źródło: http://www.polska.pl/poznaj-polske/historia-polski/rok-jana-dlugosza/ 

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*