Wydarzenia / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019

Wydarzenia, Inne


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział

w Programie dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019.

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwusemestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce).

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (OLiJP) organizowanej poza Polską, którzy mogą wnioskować o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Językiem studiów jest język polski.

Uprawnieni do ubiegania się o stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są Wnioskodawcy spełniający następujące kryteria:

1) są studentami studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych,I i II stopnia w zagranicznych ośrodkach akademickich i ukończyli przynajmniej jeden rok studiów,

2) są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego) i w roku akademickim 2018/2019 nie przebywają na stałe ani czasowo na terenie RP,

3) znają język polski przynajmniej na poziomie B1,

4) uzyskali zgodę uczelni macierzystej do odbycia studiów w Polsce,

5) uzyskali zgodę wybranej polskiej uczelni na odbycie semestralnych lub dwusemestralnych studiów

lub

1) uzyskali tytuł laureata lub finalisty OLiJP w bieżącym roku szkolnym lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku w Programie,

2) są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego)

lub

1) uzyskali tytuł laureata lub finalisty OLiJP,

2) są studentami ostatniego roku studiów polonistycznych I stopnia,

3) są cudzoziemcami (nie posiadają obywatelstwa polskiego).

Regulamin Programu

Termin składania wniosków:

15 marca – 30 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy)

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.

Szczegóły: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich-2019/ogloszenie

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*