Wydarzenia / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Poland My First Choice 2019

Wydarzenia, Inne


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór w nowym Programie skierowanym do studentów zagranicznych – Poland My First Choice.

Program uzupełnia ofertę stypendialną skierowaną do cudzoziemców, która do tej pory ograniczona była w większości do mobilności krótkoterminowej, i wychodzi naprzeciw kandydatom, którzy myślą o uzyskaniu dyplomu magistra w Polsce.

Poland My First Choice daje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym z comiesięcznym stypendium NAWA w wysokości 2000 zł (ok. 460 EUR) na pokrycie kosztów utrzymania.

W ramach Programu zainteresowane osoby mogą wybrać dowolny kierunek prowadzony w języku polskim lub obcym na uczelniach publicznych oraz niepublicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uczelniach publicznych stypendyści będą ponadto zwolnieni z opłat za kształcenie.

Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia i warunkach finansowych kształcenia podejmują uczelnie.

Szczegóły programu: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice/ogloszenie

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w języku angielskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login  w okresie od 19 marca 2019 do 14 maja 2019 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy).

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2019 roku.

Zapraszamy!

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*