Wydarzenia / Film / Teatr i taniec / Muzyka / Sztuki wizualne / Literatura / Inne

Nabór na stanowisku asystenta dyrektora/ stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Instytucie Polskim w Tokio

Wydarzenia, Inne


Obowiązki:

– przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji adresowanej do instytutu

– przygotowanie korespondencji do podpisu dyrekcji

– dokonywanie połączeń telefonicznych dyrektora i zastępcy dyrektora

– prowadzenie zbiorów danych osobowych

–  prowadzenie terminarza spotkań dyrektora i zastępcy dyrektora

– aktualizacja bazy danych teleadresowych

– organizacja i obsługa konferencji i spotkań dyrektora i zastępcy dyrektora, w tym zapewnianie małej recepcji

– nadzór nad dokumentacją jawną

– wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora lub zastępcę dyrektora

– wsparcie działalności instytutu podczas realizowanych projektów i wydarzeń

– wykonywanie drobnych tłumaczeń ustnych i pisemnych z zakresu działalności instytutu

 

Wymagania:

Ukończone studia wyższe.

Biegła znajomość języka polskiego i japońskiego (w mowie i piśmie).

Obywatelstwo japońskie lub prawo do pobytu i pracy w Japonii (wiza)

Doświadczenie zawodowe min. 1 rok na podobnym stanowisku w Polsce lub w Japonii lub/i w środowisku międzynarodowym.

Znajomość obsługi narzędzi biurowych, w tym, bardzo dobra znajomość  obsługi pakietu MS Office (Excel, Power point, Word).

Wysoka kultura osobista, doskonała komunikacja, znajomość etykiety i zwyczajów dyplomatycznych, podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego.

Dyspozycyjność (*Instytut realizuje projekty także w weekendy i dni świąteczne)

Gotowość do podjęcia pracy od stycznia/lutego 2020 r.

Wysoka motywacja do pracy w Instytucie Polskim w Tokio.

 

Mile widziane:

Zainteresowanie polską kulturą i historią.

Doświadczenie powyżej 3 lat na podobnym stanowisku, lub w placówce dyplomatycznej/ zagranicznej.

 

Wynagrodzenie – do ustalenia, uzależnione od doświadczenia i stażu pracy.

 

Prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym w j. polskim i  japońskim do dnia 31 grudnia 2019 r. na adres tokio.ip.sekretariat@msz.gov.pl

lub przesłać na adres siedziby Instytutu Polskiego:

Instytut Polski w Tokio, Ambasada RP w Tokio

Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
  • Wykonującym obowiązki administratora jest kierownik placówki zagranicznej – Instytutu Polskiego w Tokio /Ambasady RP w Tokio, Japonia, Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, 153-0062.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
  • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
  • Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

NEWSLETTER

Newsletter Instytutu Polskiego z informacjami o wydarzeniach będzie wysyłany przez pocztę e-mail raz w miesiącu.
Zapraszamy do rejestracji!
Uwaga: *Newsletter jest w j. japońskim.*